myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Avem buget !!! Cum este împărțit?

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Toată dimineața, aleșii local au stat să împartă bugetul local pe anul 2017. 

Imobiliare.ro

Așadar, veniturile Bugetului Local Brașov se ridică la suma de  660,54 mil. lei, proveniți astfel:

• Sume estimate a se încasa prin Direcţia Fiscală  reprezentând venituri proprii:  201,18 milioane lei (impozite şi taxe locale),

• Cote defalcate din impozitul pe venit: 255,26 milioane lei

• Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor: 182,35 milioane lei

• Sume alocate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular: 0,61 milioane lei

• Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 8,35 milioane lei

• Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare: 2,18 milioane lei

• Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor: 0,04 milioane lei

• Subvenţii de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finanţate din FEN: 0,13 milioane lei

• Sume primite de la UE pentru proiectele cu finanţare elveţiană: 10,44 milioane lei

 

Cheltuielile bugetului local 2017 - 896,52 milioane lei

• cheltuieli de capital 240,00 milioane lei

• cheltuieli de personal 194,48 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii 176,82 milioane lei

• transferuri către instituţii publice 81,31 milioane lei

• proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 69,79 milioane lei

• asistenţa socială 44,23 milioane lei

• fond de rezervă 42,43 milioane lei

• alte cheltuieli 20,05 milioane lei

• rambursări de credite 18,35 milioane lei

• subvenţii pentru diferenţe de preţ şi tarif 4,60 milioane lei

• alte transferuri 2,81 milioane lei

• cheltuieli cu dobânzi bancare 1,63 milioane lei

 

Învăţământ:                              

• cheltuieli de personal: 137,68 milioane lei  

• cheltuieli de funcţionare: 51,84 milioane lei

• reparaţiile curente: 7,09 milioane lei

• obiecte de inventar: 4,47 milioane lei

• finanţarea învăţământului particular: 0,61 milioane lei

• drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă: 0,91 milioane lei

• burse pentru elevi: 3,33 milioane lei

• transport elevi   9,85 milioane lei

 

Cultură, sport

• subvenție pentru instituţiile publice de spectacole şi concerte: 26,43 milioane lei

• finanțarea festivalurilor: 715.000 lei

• evenimente culturale: 2,48 milioane lei

• ghidurile de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni culturale: 2 milioane lei

• ghidurile de finanțare nerambursabilă pentru acțiuni sportive: 9,15 milioane lei

 

Direcţia de Servicii Sociale Braşov

• asistență socială pentru persoane vârstnice: 4,88 milioane lei (cămin, Centrul Respiro, Centrul de zi, cluburi, îngrijire la domiciliu)

• asistență socială în caz de boli și invaliditate: 28,11 milioane lei (drepturile asistenţilor personali)

• asistență socială pentru familie și copii: 205.000 lei (Centrul de zi pentru copii Astra)

• unităţi de îngrijire socio - medicală 385.000 lei (Centrul Sfântul Nicolae)

• prevenirea excluderii sociale: 587.000 lei (ajutor social, ajutor pentru încălzire, Cantina de ajutor social)

• alte acţiuni 9,59 milioane lei (Centrul Persoane Fără Adăpost, Centrul Rezidenţial, Adăpost de noapte)

 

Serviciul Public de Administrare Creșe Braşov

• cheltuieli de personal: 8,85 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii: 4,57 milioane lei

• cheltuieli de capital: 0,99 milioane lei

Aici specificăm și numărul de locuri din fiecare creșă:

Creşa 1 - str. Carierei nr. 20 - 150 locuri

Creşa 2 - str. Mecanicilor nr. 7 - 100 locuri

Creşa 3 - str. Brazilor nr. 68 - 80 locuri

Creşa 4 - str. Aurora nr. 6 - 140 locuri

Creşa 5 - str. Tudor Vladimirescu nr. 33 - 100 locuri

Creşa 6 - str. Prahova nr. 26 -75 locuri

Creşa 7 - str. Cocorului nr. 6 - 40 locuri

Creşa 8 - str. Jepilor nr. 1 - 100 locuri

 

Direcţia Fiscală Braşov

• cheltuieli de personal – 8,73 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 4 milioane lei

•cheltuieli pentru investitii - 4 milioane lei

 

Serviciul Public Local Salvamont Braşov

• cheltuieli de personal - 0,86 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 0,54 milioane lei

• cheltuieli pentru investitii - 0,19 milioane lei

 

Serviciul Public Local de Termoficare Brașov apă caldă și căldură în sistem centralizat

• cheltuieli de personal - 2,89 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 38,94 milioane lei

• cheltuieli pentru investitii – 1,35 milioane lei

 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Braşov 

• cheltuieli de personal - 1,78 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 0,38 milioane lei

• cheltuieli pentru investitii - 0,06 milioane lei


Poliţia Locală Braşov 

• cheltuieli de personal - 11,41 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 0,98 milioane lei

• cheltuieli pentru investitii - 0,09 milioane lei

 

Direcţia de Tineret şi Sport Braşov

• cheltuieli de personal - 1,96 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 4,23 milioane lei

• cheltuieli pentru investitii - 2,73 milioane lei

 

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov

• cheltuieli de personal - 0,51 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 0,51 milioane lei

 

Serviciul de Administrare Pieţe Braşov

• cheltuieli de personal - 1,74 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 4,13 milioane lei

• cheltuieli de capital - 1,06 milioane lei

 

Grădina Zoologică Braşov

• cheltuieli de personal - 1,68 milioane lei

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 1,64 milioane lei

• cheltuieli de capital - 14,29 milioane lei

 

Lucrări de gospodărire a orașului

• iluminat public şi electrificare 18,00 milioane lei

• salubritate 11,10 milioane lei

• întreținere fântâni arteziene 0,60 milioane lei

• deszăpezire 11,50 milioane lei

• dezinfecție, dezinsecție 6,45 milioane lei

• întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi şi de agrement -  11,89 milioane lei (amenajare zone verzi şi parcuri - plantări şi toaletări, achiziţie material dendrologic, reparaţii, întreţinere locuri de joacă şi mobilier urban)

• întreţinerea şi repararea părţii carosabile a drumurilor publice 20,00 milioane lei

• elemente de siguranţă a circulaţiei 1,70 milioane lei

• semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală 3,30 milioane lei

• întreţinere şi reparare intersecţii semaforizate 1,00 milioane lei

 

OBIECTIVE DE INVESTIŢII MAJORE - 2017

A. UNITĂȚI DE INVĂŢĂMÂNT: 35, 1 milioane lei

1. Reabilitare termică unităţi de învăţământ

- 1 grădiniţa ( Grădiniţa nr.5 cu extindere )

- 1 scoală ( Scoala Generală nr.14 ,corp C, )

2. Reabilitare sistem de încălzire, instalații electrice, apă-canal unităţi de învăţământ: - 4 grădinițe ( Gradinița nr.9, 15, 23,26 )

- 2 şcoli (Scoala Gimnazială nr.2, Școala Gimnazială nr.3)

- 2 colegii (Colegiul N. Titulescu - corp A, Colegiul Tehnic de Transporturi)

3. Reparații Capitale unităţi de învăţământ:

- Colegiul Național Unirea - corp A

- Școala Gimnazială nr. 11 - corp B

- fost Grup Școlar Alimentatie Publică

4. Săli de sport - Construire Sala sport Scoala Gimnazială nr 2

- Construire Sala sport Scoala Gimnazială nr 4

- Construire Sala sport Scoala Gimnazială nr 12 (str. Şcolii)

- Reabilitare Sala Sport Colegiul Tehnic Mircea Cristea

- Reabilitare Sala Sport Colegiul National Economic Andrei Bârseanu

- Reabilitare Sala Sport fost Grup Scolar Turism și Alimentație Publică

- Reparaţii capitale Sala Sport Școala Profesională Germană Kronstadt

5. Extindere/mansardări unităţi de învăţământ :

- Mansardare Grădiniţa nr.11

- Extindere Școala Gimnazială nr.1

- Extindere Școala Gimnazială nr.2

- Mansardare Școala Gimnazială nr.9, corp B

- Mansardare Școala Gimnazială nr.19, 30

6. Sisteme de supraveghere video în creşe şi şcoli

7. Achiziţionare sisteme de avertizare incendiu în unităţile de învăţământ

8. Achiziţionare sisteme de paratrasnet în unităţile de învăţământ

9. Igienizare şi reparaţii în unităţile de învăţământ

– 86 instituţii de învăţământ

 

OBIECTIVE DE INVESTIŢII MAJORE  - 2017

B.  DEZVOLTARE  PUBLICĂ 30,3 milioane lei

1. Planuri urbanistice şi studii aferente

2. Întocmire studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru proiecte POR 2014-2020:

* Eficientizarea energetică a clădirilor publice din municipiul Braşov:  Liceul Andrei Mureşanu, corp B, Colegiul Tehnic Transilvania, corp A, Colegiul Tehnic de Transporturi -Sala  Sport şi Cămin Colegiul National Dr.I.Meşotă -Sala Sport  şi corp A

3. Modernizare Fântâni arteziene

4. Cămin Persoane fără Adăpost str. Panselelor nr.23

5. Majorare capital social la SC Tetkron SRL

 

C.   PROTECŢIA MEDIULUI  17.8 milioane lei

1. Închiderea depozitului de deşeuri Timiş- Triaj

2. Platforme de gunoi îngropate pentru colectarea  deşeurilor menajere

 

D.  STRĂZI  22 milioane lei

1. Modernizare străzi şi sensuri giratorii

2. Amenajare pietonal Valea Cetăţii

3. Amenajare B-dul Victoriei

4. Finalizare RK Pasaj Fartec

 

E.  TURISM  4,2 milioane lei

1. Extindere şi eficientizarea domeniului schiabil în Poiana Braşov

 

F. CULTURĂ  40,4 milioane lei

1. RK cinematograf Modern

2. Reabilitare cinematograf Astra

3. Reabilitare cinematograf Popular

4. Reabilitare imobil M.Weiss 22

 

PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ DERULATE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV 2017

Fondul European de Dezvoltare Regională

Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri

Amenajare zonă turistică Poiana Brașov – extindere capacitate parcare și construcție terminal de transport public

 

Fondul Româno – Elvețian

Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul Brașov

Renovarea clădirilor municipale și a școlilor utilizând tehnologii de construcție inteligente

- Scoala gimnaziala nr. 4

- Colegiul National Grigore Moisi

Acest proiect de buget a fost împărțit „pe hârtie”, dar va trebui aprobat în următoarea ședință a Consiliul Local Beașov.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 
Insigra Angajeaza

Poza zilei

 
Insigra Angajeaza

Citește ziarul

Radio TexFm


Anunturi MyTEX
Vrei sa-ti dezvolti afacerea?

Curs BNR

Ma, 25 Feb 2020
Euro   Euro   EUR   4.8079   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.4355   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7552   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.5355   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2489   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3345   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4582   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   142.4000   Creștere
Anunturi MyTEX

Va mai ajunge vreodată Ludovic Orban prim-ministru al României?

                       
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter