myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

Cu video BRAȘOV. Scripcaru nu poate face parte din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism / Coliban: „Nu scrie nicăieri în enumerarea specialiștilor că profesorii de sport...”

  • Apreciez !Nu-mi place !+8
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Update:

În filmulețul alăturat găsiți încă o declarație a primarului Allen Coliban, privind depolitizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, declarație ce a fost dată după încheierea ședinței de Consiliu Local.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Consilierul local George Scripcaru (fostul primar al Brașovului) nu poate face parte din Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, deoarece nu este specialist, așa cum cere Legea 350, după cum a explicat, astăzi, primarul Allen Coliban. 

Pe ordinea suplimentară a ședinței Consiliului Local Brașov s-a aflat „Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismului din cadrul municipiului Brașov”, care prevede ca această comisie să fie formată doar din specialiști. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 11 abțineri, care se contabilizează ca împotrivă.

În timpul votului, Scripcaru a declarat că se va abține, motivând că nu a primit la timp materialul.

„Vreau să-i spun domnului președinte al Comisiei 2 (n.r. lui Scripcaru) că motivul pentru care avem propunerea aceasta de modificare a comisiei tehnice este de a respecta legea, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii ani. Potrivit Legii 350 a urbanismului, articolul 37, aliniatele 1 și 2, se prevede foarte clar atât rolul, cât și componența acestor comisii, care trebuie să fie formate din specialiști. Nu scrie nicăieri în enumerarea specialiștilor că profesorii de sport ar trebui să fie parte din aceste comisii, este foarte clară referirea la arhitecți, la urbaniști și la alți specialiști care sunt în măsură să ofere consultanță și sfătuire arhitectului-șef în elaborarea acestor avize. Faptul că la Brașov noi n-am respectat atâția ani Legea 350 cu privire la rolul și componența acestei comisii tehnice este un fapt regretabil, pe care ar trebui să-l reparăm, să-l corectăm în cel mai scurt timp. Faptul că aveți nevoie suplimentară de a studia legea pot să înțeleg, dar demersul este unul legal, în sensul respectării Legii 350, acela de a depolitiza Comisia tehnică. Sper ca data viitoare când vom discuta acest subiect să vă faceți aceste teme din punct de vedere juridic și să nu mai amânați și să blocați un demers care aliniază Comisia tehnică a noastră cu legea în vigoare”, a declarat Allen Coliban, după încheierea votului.

Grupul PNL s-a abținut de la vot, motivând că nu a avut materialul și avizul comisiei și că l-ar fi vrut pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

Amintim că, fostul primar este președintele Comisiei 2 a Consiliului Local Brașov, pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, rezervații naturale și protecția și refacerea mediului înconjurător.

Proiectul de hotărâre aprobat astăzi:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a municipiului Braşov, în urmatoarea componenţă:
(1) 5 (cinci) membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov-Covasna-Harghita, desemnaţi de către Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov-Covasna-Harghita;
(2) 2 (doi) membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov-Covasna-Harghita şi membri ai Registrului Urbanistilor din România, desemnaţi de către Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Braşov-Covasna-Harghita;
(3) Arhitectul Şef al Municipiul Braşov;
(4) Şef Serviciu Autorizări în Construcţii;
(5) Şef Serviciu Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane;
(6) Şef Serviciu Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial;
(7) Director executiv al Direcţiei Tehnice; 
(8) Un reprezentant al societăţii civile.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, a municipiului Braşov, conform Anexelor 1, 1a, 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Incepând cu data adoptării prezentei hotărări, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Braşov nr. 553 din data de 27 octombrie 2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primariei municipiului Braşov, precum şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Braşov nr. 554 din data de 27 octombrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, îşi incetează aplicabilitatea.

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitectului Şef, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări.


INIŢIATOR,
PRIMAR,
ALLEN COLIBAN

-----------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL
COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM (C.T.A.T.U.)

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1
În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea Primarului Municipiului Braşov, se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism, conform prevederilor art. 37 din Legea nr.350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
ART. 2
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, denumită în continuare în cuprinsul prezentului regulament CTATU, este organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului-şef al municipiului Braşov.
ART. 3
Avizul Arhitectului- ef, conform Anexei 1, este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului local al municipiului Braşov.


CAP. II. Constituirea C.T.A.T.U.

ART. 1
(1) Activitea CTATU este condusă de către un preşedinte.
(2) Preşedintele CTATU se va alege prin votul deschis al majorităţii simple, dintre cei 7 membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov- Covasna- Harghita împreuna cu membri ai Registrului Urbaniştilor din România.
(3) Preşedintele poate delega această atribuţiune unuia dintre membri.
(4) Membrii reprezentanti ai Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov- Covasna- Harghita şi ai Registrului Urbaniştilor din România vor fi alesi dintre arhitecţii cu drept de semnătură, având o vechime de minim 5 ani.

ART. 2
(1) CTATU este compusă din 13 membri.
(2) Membrii comisiei sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului şi arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport, şi funcţionari publici.
(3) Mandatele reprezentanţilor Ordinului Arhitecţilor din România, (O.A.R.) filiala Braşov- Covasna- Harghita şi cei ai Registrului Urbaniştilor din România se vor desfăşura prin rotaţie, având maxim un an, astfel: începand cu a treia luna după preluarea mandatelor, câte doi dintre cei şapte membri să fie inlocuiţi cu alţi doi reprezentaţi ai Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Braşov- Covasna- Harghita şi cei ai Registrului Urbaniştilor din România, astfel incât dupa 12 luni, toţi cei şapte membri vor fi inlocuiţi.Ordinea prin care reprezentanţii O.A.R. işi vor derula mandatele, se va alege de la prima şedinţă, de catre preşedintele Comisiei
(4) Mandatele reprezentanţilor Ordinului Arhitecţilor din România, (O.A.R.) filiala Braşov- Covasna- Harghita şi cei ai Registrului Urbaniştilor din România, se pot repeta conform modalităţii de rotaţie stabilită conform prevederilor alin. (3).

ART. 3
Membrul Comisiei care va reprezenta societatea civilă se va alege de către Primarul Municipiului Braşov pe baza dosarelor de intentie depuse de reprezentantii societăţii civile, în acest scop.
ART. 4
Preşedintele CTATU va putea invita membri ai regiilor şi societăţilor deţinătoare de reţele edilitare, reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National Braşov, al Inspectoratului de Stat în Construcţii, al Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Braşov, şi alţi specialişti, în funcţie de proiectele înscrise pe ordinea de zi, aceştia fiind participanţi fara drept de vot asupra proiectelelor analizate.

ART. 5
(1) Documentele CTATU sunt gestionate de un secretariat constituit din angajaţi ai Direcţiei Arhitect Şef a Primăriei Municipiului Braşov.
(2) Membrii secretariatului nu au drept de vot.

ART. 6
Componenţa nominală a CTATU se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Cap. III. Atribuţiile CTATU

ART. 1
Conform prezentului regulament, CTATU are următoarele atribuţii:
a) analizează şi fundamentează din punct de vedere tehnic şi al respectării legislaţiei, al respectării Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi a Planurilor Urbanistice Zonale (P.U.Z.), documentaţiile de amenajare a teritoriului sau documentaţiile de urbanism (P.U.Z. şi P.U.D.), precum şi studiile de fundamentare sau cercetare, emiterea avizului arhitectului şef;
b) analizează studiile şi documentaţiile de urbanism întocmite din lista de proiecte aprobată de Consiliului local în etapele prevăzute prin contractele de proiectare (aviz preliminar, aviz de consultare, aviz de principiu, după caz);
c) semnalează disfuncţionalităţile apărute în structura urbană (incompatibilităţi funcţionale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spaţiale, afectarea patrimoniului construit etc.) şi face propuneri de întocmire a unor documentaţii care să conducă la diminuarea sau înlăturarea acestora.
d) analizează la solicitarea altor compartimente din Primăria Municipiului Braşov documentaţii specifice atribuţiei pe care o are.

ART. 2
Hotărârile CTATU stau la baza întocmirii referatelor şi proiectelor de hotărâre pentru aprobarea documentaţiilor de către Consiliul local, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV. Funcţionarea CTATU

ART. 1
CTATU funcţionează legal în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
ART. 2
Comisia se poate întruni săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la sediul Primăriei Municipiului Braşov din B-dul Eroilor nr.8, în sala de şedinţe.
ART. 3
La şedinţele de avizare ale comisiei nu pot participa la luarea deciziei, membrii care au calitatea de beneficiari sau autori ai documentaţiei sau a proiectelor supuse avizării.
ART. 4
Membrii titulari ai comisiei care nu pot participa din motive obiective la şedinţele comisiei vor fi supliniţi de inlocuitorii de drept.


ART. 5
Membrii comisiei vor avea acces cu cel putin 7 zile înainte de data stabilită a şedinţei comisiei, la întreaga documentație scrisă și desenată, inclusiv avizele emise anterior, în format electronic, pentru fiecare dintre proiectele introduse pe ordinea de zi a şedinței.

ART. 6
Fiecare proiect propus pe ordinea de zi va intra în dezbaterea CTATU însoțit de un referat de specialitate întocmit de un specialist din cadrul Direcţiei Arhitect Şef. În acest referat se vor preciza date generale ca încadrarea în PUG/PUZ/PUD din punct de vedere urbanistic (alinieri, retrageri, regim de înălțime, indicatori urbanistici ș.a.m.d.), descrierea propunerii şi alte observații.

CAP. V. Activitatea CTATU

ART. 1
(1) Activitatea CTATU se desfăşoară pe baza “Ordinii de zi a şedinței” (Anexa 1a).
(2) Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CTATU după verificarea documentaţiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare şi al conţinutului.
(3) Ordinea de zi este transmisă tuturor membrilor comisiei sau invitaţiilor, cu cel putin 7 zile inaintea şedinței comisiei, prin grija secretariatului comisiei.

ART. 2
Convocarea membrilor comisiei, a proiectanţilor şi, după caz, a invitaților, se face prin grija secretariatului.

ART. 3
Lucrările şedinţelor CTATU sunt conduse de preşedinte sau de către persoana delegată de acesta.

ART. 4
Prezentarea lucrărilor se face exclusiv de către proiectanţii / specialiştii ce le-au întocmit.

ART. 5
După prezentare se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări. Observaţiile şi recomandările comisiei se vor transmite în scris solicitanţilor.

ART. 6
Secretariatul CTATU
a) verifică întrunirea cvorumului;
b) consemnează prezenţa membrilor care vor semna în registrul de procese-verbale,
c) întocmeste procesul-verbal de sedinţă,

ART. 7
(1) Documentaţiile sunt analizate în comisie şi se eliberează pentru fiecare solicitare o hotărâre.
(2) În cazul solicitărilor din partea comisiei de revenire cu modificări sau completări asupra proiectelor, se va transmite solicitantului observațiile comisiei şi se va consemna în referatul de specialitate modalitatea în care s-a răspuns la acestea.

ART. 8
(1) Votul fiecărui membru al comisiei se va consemna ca atare în procesul verbal al şedinței.
(2) Procesul verbal se va semna în forma sa finală, acceptată de toți membrii.

ART. 9
(1) Hotărârile pot fi favorabile sau nefavorabile.
(2) Hotărârile se numerotează anual, începând cu primul punct de pe ordinea de zi, a primei şedinţe.


ART. 10
Hotărârile Comisiei de Amenajarea a Teritoriului şi Urbanism, privind documentaţiile de urbanism (P.U.G, P.U.Z, P.U.D, teme de proiectare pentru lucrări pe domeniul public şi privat al statului sau al localităţii, după caz), sunt parte integrantă a documentaţiilor care se se vor supune aprobării Consiliului Local Braşov.

ART. 11
Se va asigura transparenţa şedinţelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, prin publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov, a informaţiilor publice aferente hotărârilor comisiei.

CAP. VI. Dispoziţii finale

ART. 1
Regulamentul de organizare şi funcţionare al CTATU poate fi modificat la iniţiativa majorităţii membrilor săi, sau ca urmare a unor modificări legislative din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.
ART. 2
Modificarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, se face numai cu aprobarea ei în plenul Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu majoritate de voturi.


Arhitect Şef,
arh.Marilena Manolache

 

Şef Serviciu AT,
ing. Gheorghe Neculoiu

 

 


Loading...

loading...

Comentarii  

Barbu Gh.
+6 #1 Barbu Gh. 27-11-2020 14:45
Nenorocitul penal analfabet din Șoldova trebuie să putrezească în pușcărie!!!
Și cât mai repede deoarece vinitura nespălată pușcăriabilă va sabota primăria, cum a făcut și pe vremea când era Ghișe.
Citat | Raportează către un administrator
Ladislau Czika
0 #2 Ladislau Czika 30-11-2020 21:26
Marilena Manolache arhitect șef PUG Brașov
•19 apr. 2019

https://www.youtube.com/watch?v=1UEHGZat02w în primăvară se fac 2 ani și nimic!
Citat | Raportează către un administrator
Ladislau Czika
0 #3 Ladislau Czika 30-11-2020 21:34
Mă interesează ce se va întâmpla cu deșeurile menajere și industriale pentru un mediu mai curat și mai puțin poluat având în vedere că Brașovul a fost notificat pe locul 3 la poluare pe țară , cu va fi rezolvat și în cât timp /?
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 
Perutnina

Meteo

 
MyTex - Stiri Online Brasov

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Vi, 11 Iun 2021
Euro   Euro   EUR   4.9202   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.0467   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7275   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.5150   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2286   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3447   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5156   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   142.0300   Scădere

Bitcoin Exchange

Agentii imobiliare Brasov

Anunturi Chirii Brasov

Anunturi MyTEX
Anunturi MyTEX

Credeţi că Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav va fi gata la data anunţată?

Campanii Publicitare Outdoor

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter