myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Peste 60 de proiecte la vot, astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Local (VIDEO)

  • Apreciez !Nu-mi place !+1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Ședinta ordinară din această lună a Consiliului Local Brașov are loc în această după-amiază, putând fi urmărită AICI

Ședința a început cu depunerea jurământului de către Stoica Nicolae, consilier local supleant validat. El îl înlocuiește pe Victor Ilie (USR-PLUS), deputat de Brașov. 

Pe ordinea de zi sunt 62 de proiecte, cărora li se adaugă șase proiecte suplimentare.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Depunerea jurământului de către domnul Stoica Nicolae, consilier local supleant validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 06.11.2020 privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2020 şi utilizarea excedentului bugetar în anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2021 din bugetul Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov a unor bunuri aparţinând Poliţiei Locale Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social cu cazare ″Centrul de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi ″Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social de zi ″Centrul de asistenţă destinat agresorilor″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Informare privind raportul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov pe anul 2020.

13. Informare privind raportul de acordare a serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, de către asociaţii şi fundaţii, în anul 2020.

14. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, în semestrul al II-lea al anului 2020.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităţilor de agrement turistic şi divertisment în cadrul Centrului de Agrement şi Divertisment Poiana Braşov, conform Anexelor 1 şi 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de servicii complementare din cadrul Centrului de Agrement şi Divertisment Poiana Braşov (spaţiu destinat servirii băuturilor, spaţiu pentru birouri, spaţiu aferent amenajării punct sanitar).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/25.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 2 din 24.03.2017, cu S.C. STUPINIREZ S.R.L., acesta având calitatea de locator.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind retragerea din cadrul Asociaţiei de Sprijin Pentru Constituirea, Dezvoltarea şi Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii în Adunarea Generală a Asociaţilor, a S.C. RIAL S.R.L., de candidaţi provizorii pentru Consiliul de Administraţie al socieţăţii.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.


23. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2153/2009 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Muntean Ioan şi Muntean Nela.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.067/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 143004 Braşov, nr. cad. 143004, de la Budeanu Costel-Vali şi Budeanu Evelina-Maria.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167886 Braşov, nr. cad. 167886.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167846 Braşov, nr. cad. 167846.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167978 Braşov, nr. cad. 167978.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii, nr. 35, ap. 4, înscris în C.F. nr. 144340-C1-U6 Braşov, nr. cadastral 144340-C1-U6, deţinut de către Buzaş Marian.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului, nr. 1, ap. 14 A, deţinut de către Albu Ioan şi Albu Oana-Beatrice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului comercial situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului, nr. 2, înscris în C.F. nr. 25655 Braşov, nr. cad. 5609/1, deţinut de către S.C. RODNIC S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, camera 302.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 26/24.02.2006, modificat şi completat prin acte adiţionale, privind exploatarea spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în Braşov, str. General Mociulschi, nr. 1, bl. 345.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 534 din 13.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2020 - 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a investiţiei ″Extindere reţea termică în vederea branşării Colegiului Naţional de Informatică - Grigore Moisil″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2020 privind concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Grădinarilor nr. 17, identificat prin C.F. nr. 118229 Braşov, nr. cad. 4586, nr. top. 6113/1/a/5, în suprafaţă de 60 m.p., către Diaconu Ramona Carmen şi Diaconu Daniel.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 762/2020 privind darea în administrare către Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov a unor spaţii situate în Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 125, în cadrul Corpului A al Colegiului Nicolae Titulescu, şi punerea la dispoziţie a unor bunuri necesare desfăşurării activităţii, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2009, republicată, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru ″Fondanţi chimici cu inhibator de coroziune″ cuprins în anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 791/2018, republicată, privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de deszăpezire desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii ″Amenajare în vederea autorizării ISU în unităţile de învăţământ - Colegiul Naţional Unirea, Corp B″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 451/31.07.2019 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ″Sală Sport Liceul Tehnologic Silvic Dr. N. Rucăreanu″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 480 din 22.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Eficientizare energetică a clădirilor din Municipiul Braşov - Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă - Corp A + Sală Sport.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă a contractului de prestări servicii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pe anul 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei Mixte Tehnice pentru înfiinţarea Ariei Protejate (Parcul Natural) Braşovia (C.M.T.I.A.P.B.) şi stabilirea componenţei acesteia.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 221 din 26.05.2016 privind zonarea Municipiului Braşov, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului ″Achiziţie de mijloace de transport public - troleibuze″, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului ″Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m″, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

49. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2019 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului ″Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m″, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar public din municipiul Braşov cu echipamente mobile din domeniul TIC în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

51. Proiect de hotărâre reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 32.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

52. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Grădinarilor nr. 17.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

53. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Calea Feldioarei f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

54. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, strada Zaharia Stancu -Tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

55. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Braşov, strada Zaharia Stancu -Tronson 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

56. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Valea Jiului - tronson 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unor imobile din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

58. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 628/2020 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Făgetului nr. 18.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

59. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 652/2020 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului - strada Traian - tronson 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

60. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1, art. 4 şi art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 456/2020 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov - str. Argintului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

61. Informare referitoare la Decizia nr. 27/7/08.01.2021 şi la Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 27/03.04.2014 emisă de Camera de Conturi Braşov în urma acţiunii de control la S.C. TETKRON S.R.L.

62. Informare privind actualizarea programului de transport.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Lun, 08 Aug 2022
Euro   Euro   EUR   4.9210   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.8330   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.8375   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0392   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2491   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7446   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5160   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   125.2200   Creștere
Anunturi MyTEX

Credeţi că PSD ar fi de acord ca „rotativa” premierilor să nu mai aibă loc?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter