myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. VIDEO - LIVE. Ședință de Consiliu Local, cu peste 45 de puncte pe ordinea de zi

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Ședința ordinară de astăzi a Consiliului Local Brașov poate fi urmărită AICI.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Depunerea jurământului de către domnul Anton Cătălin, consilier local supleant validat, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii RATBV S.A. pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii RIAL S.R.L. pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Societăţii Rial S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/2019 republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul municipiului Braşov a proiectului ″Trusou pentru nou-născut″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare ″Primul ghiozdan″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipilui Braşov a proiectului ″Bunicii în siguranţă - Sistem de teleasistenţă″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, departajare şi transfer al copiilor în creşele aflate în subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2021, a taxei pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituţiei, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soţi.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1280/2007 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Tărniceru Emilian-Cristinel şi Tărniceru Luana-Luminiţa.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 438/18.876 din terenul înscris în C.F. nr. 108312 Braşov, nr. cad. 108312.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168716 Braşov, nr. cad. 1036/21, nr. top. 11192/1/5/1/21 şi a terenului înscris în C.F. nr. 169911, nr. cad. 1036/32, nr. top. 11192/1/5/1/32.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 168288 Braşov, nr. cad. 168288 şi a terenului înscris în C.F. nr. 169882 Braşov, nr. cad. 169882.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159640 Braşov, nr. cad. 159640.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 123065 Braşov, nr. cad. 123065.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 169794 Braşov, nr. cad. 169794.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 167922 Braşov, nr. cad. 167922 şi a terenului înscris în C.F. nr. 167713 Braşov, nr. cad. 167713.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 134332-C1-U1 Braşov şi nr. top. (5274, 5275)/2, deţinut de Popa Ioan-Florin, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 8, ap. 6C şi 6E, înscris în C.F. nr. 130435-C1-U8 şi C.F. nr. 130435-C1-U10 Braşov şi nr. cadastrale 130435-C1-U8, respectiv 130435-C1-U10, deţinut de Pop Sergiu-Mihai şi Pop Elena, proprietari tabulari.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădiniţa cu program prelungit nr. 33 Braşov, a unor spaţii din imobilul situat în Braşov, str. Olteţ, nr. 11.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spaţii situate în Braşov, str. Bronzului, nr. 5, bl. 505, către Grădiniţa cu program prelungit nr. 35.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Autoritatea Electorală Permanentă, a camerei 401, situată în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism P.U.Z. ″Construire hală îmbuteliere cca 4900 m.p., reconfigurare etapizată fond construit (demolări/extinderi/reconstruire) şi corelare funcţiune prevăzută în PUG cu funcţiunea existentă″, în municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 251, beneficiar: URSUS BREWERIES S.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul I privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Zizinului nr. 45.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Zizinului f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Plugarilor nr. 48.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Panselelor nr. 27.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Molidului .fn.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Varişte f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Colţul Putinarilor f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre privind reglementare situaţie juridică imobil situat în Braşov, strada General Traian Moşoiu f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 46, către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil situat în Municipiul Braşov, identificat conform C.F. nr. 122986 Braşov, nr. cadastral 122986, din domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Braşov în vederea constituirii Asociaţiei Sportive Fotbal Club Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2021 privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei Monumentelor Istorice Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Informare privind actualizarea programului de transport.

Update. VEZI ȘI:

BRAȘOV. Răspunsul șefului Poliției Locale către primarul Coliban, ținut la secret

BRAȘOV. Interpelări privind starea drumurilor din Avantgarden și calitatea materialelor folosite la trasarea „zebrelor” din oraș

Subiectul FC BRAȘOV a rămas ca în... gară! Ori în Liga 2, ori în Liga 3, ori în Liga 4, ori în Liga 5?... DECLARAȚIILE din CL ale lui Allen Coliban și Sebastian Rusu

Procesul dintre P&P și Consiliul Local nu se va judeca la BRAȘOV / Primul termen, mâine

BRAȘOV. Problemele financiare de la RIAL, „soluționate” cu încă un post de director...

VEZI ȘI:

BRAȘOV. Dr. Cristina Vecerdi, demisie din Consiliul Local

BRAȘOV. Ședință de Consiliu Local cu depunere de jurământ

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Mie, 17 Aug 2022
Euro   Euro   EUR   4.8849   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.8018   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.8119   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0503   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2507   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7296   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4976   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   120.2600   Scădere
Anunturi MyTEX

Credeţi că se va putea menţine plafonarea tarifelor la gaze şi electricitate până în luna aprilie?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter