myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Ședință de Consiliu Local, cu peste 55 de puncte pe ordinea de zi - VIDEO

  • Apreciez !Nu-mi place !-1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Ședinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov va avea loc în această după-amiază, fiind transmisă prin mijloace electronice, pe canalul de youtube al Primăriei Brașov. Ședința ar fi trebuit să înceapă la 13.00, dar încă se fac probe tehnice. 

Ședința poate fi urmărită la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=izy9lRo3dDE

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Paul Radu - Valentin.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31 decembrie 2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 31.03.2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului ″Sică Alexandrescu″ Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181 din 25.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 252 din 30 mai 2018, republicată, privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaţionale prestate de o unitate de educaţie timpurie antepreşcolară şi a indemnizaţiei destinată pentru creşterea nepotului/nepoţilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor din domeniul social, pentru anul 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social ″Adăpost de Noapte″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Fără Adăpost″, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire al Riscurilor la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale al Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului consiliului de administraţie şi profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie al S.C. RIAL S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor nr. 185/59839/1.07.2019 şi 186/59848/1.07.2019 privind delegarea prin concesiune a serviciului de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor de la persoanele fizice şi juridice din Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 339/2005 a unui număr de 68 de locuri de parcare, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Ana Hotels S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor de mediu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Stan Victoria, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, pentru imobilul unde unitatea de învăţământ îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Agrişelor nr. 10.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de reparaţii la faţada NV a clădirii situată în Braşov, Piaţa Enescu, nr. 6, identificată în C.F. nr. 149071 Braşov, nr. top. 5567, 5568, semnarea contractului de prestări servicii cu S.C. PATCON S.R.L. şi participarea la contravaloarea lucrărilor cu cota parte aferentă apartamentelor deţinute în proprietate.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Chirilaş Diana, a terenului situat în B-dul Griviţei nr. 86, Municipiul Braşov, în suprafaţă de 10 m.p., înscris în C.F. nr. 170043 Braşov, în vederea realizării unui acces din exterior.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Barta Timea-Boglarka a terenului situat în str. Alexandru cel Bun nr. 25, Municipiul Braşov, în suprafaţă de 3 m.p., înscris în C.F. nr. 169692 Braşov, în vederea realizării unui acces din exterior.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1565/2021 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de MEZ PROPERTIES S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 918/20.000 din terenul înscris în C.F. nr. 109370 Braşov, nr. cad. 109370 şi a cotei de 1.083/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 125340 Braşov, nr. cad. 125340.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 169562 Braşov, nr. cad. 169562.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Braşov, nr. cad. 163572, de la Dedu Gheorghiţă.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 170907 Braşov, nr. cad. 170907.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Braşov, nr. cad. 163572, de la Mîinea Ion-Daniel şi Mîinea Liliana.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 342/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154252 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 2, înscris în C.F. nr. 25655 Braşov şi nr. cadastral 5609/1, deţinut de S.C. RODNIC S.R.L., proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Poarta Schei nr. 11, ap. 8, Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 129303-C1-U1 Braşov (nr. C.F. vechi: 11030) deţinut de Morariu Mihail, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. IV, înscris în C.F. nr. 110922-C1-U3 Braşov şi nr. cadastral 5179/IV, deţinut de Cosac George, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 6, înscris în C.F. nr. 148224-C1-U7 Braşov, deţinut de Paveluc Ionel, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în C.F. nr. 148224-C1-U1 Braşov, deţinut de Mavian Dănuţ şi Mavian Iuliana, proprietari tabulari.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 6, ap. 4, înscris în C.F. nr. 130147-C1-U7 Braşov, deţinut de Câţu Marius, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, ap. 4, înscris în C.F. nr. 134332-C1-U6 Braşov, deţinut de Gâza Costică, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în str. Lungă nr. 87, lot 1 B, Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 55281 Braşov, deţinut de Bârsăşteanu Armand-Ionel, proprietar tabular.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov, a unui spaţiu în imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului, nr. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită a Poliţiei Locale Braşov, asupra spaţiilor situate în Braşov, Piaţa Tractorul şi Piaţa Bartolomeu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Anexei la H.C.L. nr. 115 din 24 februarie 2021.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 172 din 25.03.2021 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/3 din terenul înscris în C.F. nr. 108934 Braşov, nr. cad. 108934.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 173 din 25.03.2021 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 169732 Braşov, nr. cad. 169732.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 24 aprilie 2003, republicată, privind aprobarea cesionării contractelor de închiriere a terenurilor, de către actualii locatari unor terţe persoane fizice sau juridice, în cazul vânzării construcţiilor provizorii legal amplasate.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. - Construire spaţiu comercial la parter şi spaţiu locuibil/birouri la etaj, în municipiul Braşov, str. Liviu Rebreanu f.n. ″, beneficiar Noico Impex S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9 Braşov″, beneficiar S.C. Cosmopolit Cantacuzino S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.D. - Construire două locuinţe unifamiliale şi împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Lânii f.n. ″, beneficiar 6 M.G.M. GENERAL BUILDING S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism ″P.U.Z. - Construire locuinţe colective, strada Ioan Popasu f.n., Braşov″, beneficiar S.C. Kron Studio Premier S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei mixte tehnice pentru înfiinţarea ariei protejate (parcul natural) Brassovia (CMTIAPB).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

49. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Crişan f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

50. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Dobrogeanu Gherea nr. 24.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

51. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Dealul Spirii nr. 1.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

52. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, strada Aurelian f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

53. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Braşov, str. Gheorghe Baiulescu nr. 8.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

54. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în Braşov, str. Parcul Verde f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

55. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Braşov, str. Molidului f.n., către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

56. Informare privind actualizarea programului de transport.

57. Informare privind Raportul anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2020.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 
MyTex - Stiri Online Brasov

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Lun, 23 Mai 2022
Euro   Euro   EUR   4.9472   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.6322   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.8254   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.7915   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2438   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.6225   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5294   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   129.3300   Creștere
Anunturi MyTEX

Consideraţi că Ucraina este pregătită în acest moment să adere la Uniunea Europeană?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter