myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

Consiliul Local Brașov, ședință cu peste 45 de puncte / Pe listă, proiecte privind documentația de urbanism pentru construirea unui APARTHOTEL în Poiană și a unui ANSAMBLU PAROHIAL în oraș

  • Apreciez !Nu-mi place !-2
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Update: Ședința poate fi urmărită AICI.

-----------------

Ședinta ordinară a Consiliului Local Brașov va avea loc astăzi, de la orele 13:00, urmând a fi transmisă, live, pe canalul de youtube al Primăriei Brașov (vom reveni cu link).

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Braşov din 11.02.2022.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare privind participarea Municipiului Braşov prin Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov în calitate de coorganizator al „Cupei României Seniori Masculin la Volei″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la RATBV S.A. - societate cu acţionar majoritar UAT Municipiul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 407 din 31.07.2020 privind darea în administrare şi exploatare a construcţiilor - refugii de călători din staţiile publice, operatorului de transport Societatea RATBV S.A., pe perioada delegării gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14 din 27 ianuarie 2021, privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activităţilor de agrement turistic şi divertisment în cadrul Centrului de Agrement şi Divertisment Poiana Braşov, conform Anexelor 1 şi 2, începând cu data de 01.03.2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Culturală KunSTtadt în vederea desfăşurării la Braşov, a evenimentului URBANIADA.ro de iarnă.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener la organizarea concursului de schi „Cupa şaguna la Schi - 2022″, ce va avea loc în Poiana Braşov, în data de 5 martie 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Plogging pentru România pentru organizarea evenimentului WELLFEST - primul festival educaţional de wellness din România 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 24.000 lei din bugetul local al Municipiului Braşov pentru cina oferită în data de 16 martie 2022 participanţilor la evenimentul „Forumul Cooperării Descentralizate Româno - Franceze, ediţia a VI-a″, care se va desfăşura la Braşov, în perioada 16 - 18 martie 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 173786 Braşov, nr. cad. 173786 - str. Plugarilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 172796 Braşov, nr. cad. 172796 - str. Merilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 173914 Braşov, nr. cad. 173914 - str. Merilor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 172754 Braşov, nr. cad. 172754 - str. Bârsei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 70.000/840.000 din terenul înscris în C.F. nr. 114370 Braşov, nr. cad. 114370 - zona str. Bârsei.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

18. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 171122 Braşov, nr. cad. 171122 - str. Ionescu Crum.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

19. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 118029 Braşov, nr. cad. 118029 - zona str. Dascălu Costea.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5.573/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 105672 Braşov, nr. top. 3131/14/3/2/1/12 şi a cotei de 3.147/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 103448 Braşov, nr. top. 3131/14/3/2/1/11 - zona str. Ciceu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

21. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 171110 Braşov, nr. cad. 171110 - zona str. Ciceu.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

22. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 173510 Braşov, nr. cad. 173510 - str. Oiţelor.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Braşov a dreptului legal de preemţiune la cumpărarea apartamentului 12 din Str. Poarta Schei nr. 5, Et. 1, Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 136291-C1-U7 Braşov, nr. top. 5122-5123/XII, proprietari tabulari Veronica Cioltan, Constantin Cioltan (fiu) şi Mihaela-Ramona Lungu (fiică).
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului „SALă DE SPORT CU ANEXE″ situată în Braşov, str. Carpaţilor, nr. 64 B, către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/2021 privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei Monumentelor Istorice Braşov, republicată.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

26. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie din imobilul situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 5, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 668 din 05.05.2010, având ca obiect concesionarea terenului, în suprafaţă de 9 m.p., situat în Municipiul Braşov, str. Zorilor nr. 11.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune din 22.01.1992, având ca obiect concesionarea terenului, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 15, 19, aferent spaţiului C5M1.5 în clădirea C5+galerie.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 162 din 09.08.2004, modificat prin act adiţional nr. 1 din 17.02.2015 privind terenul proprietatea privată a Municipiului Braşov, situat în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 80.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 5304 din 07.11.1995, modificat prin act adiţional nr. 1 din 27.02.2014, privind terenul proprietatea privată a Municipiului Braşov, situat în Timişu de Sus, judeţul Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 4 la Contractul de concesiune din 1993, modificat prin act adiţional nr. 1 din 18.04.2005, act adiţional nr. 1/2006 şi act adiţional nr. 1 din 03.02.2012 privind cota de 26/348 din terenul de 348 m.p., situat în Municipiului Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, aferentă spaţiului C4 VIII, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 24899/1996, modificat prin act adiţional nr. 1/2013 şi act adiţional nr. 2/2013, având ca obiect concesionarea cotei de 8/1338 din terenului aferent spaţiului comercial 3 situat în Municipiul Braşov, B-dul Griviţei, nr. 65, bl. 37, înscris în C.F. nr. 135868-CI-U62 Braşov, nr. top. 9219/11/1/3/2/1/1/11/9/161/3, proprietatea privată a Municipiului Braşov.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de novaţie la Contractul de concesiune din 25.02.1993, modificat prin act adiţional nr. 1 din 29.08.2007 privind terenul proprietatea privată a Municipiului Braşov, situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

34. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 231 din 26.04.2004 având ca obiect concesionarea terenului situat în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 1, către NAPARIS COM S.R.L.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

35. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 357 din 29.10.1999 având ca obiect însuşire Raport de expertiză tehnică referitor la concesionarea terenului situat în Braşov, str. Basarabia nr. 31 A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

36. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de 6 membri şi 3 membri supleanţi, reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov sesiunea ianuarie-aprilie 2022.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere dintre Biserica Evanghelică C.A. România - parohia Braşov, Municipiul Braşov şi Grădiniţa cu program normal nr. 37, pentru imobilul unde aceasta îşi desfăşoară activitatea, situat în Braşov, str. Lungă nr. 63.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ″P.U.D. - Construire casă şi împrejmuire, str. Merilor nr. 5 J Braşov″, beneficiari Şerban Fănel şi Şerban Monica.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire hotel - aparthotel şi împrejmuire teren, în Braşov, Poiana Braşov, Drumul Sulinar - Zona Coliba Haiducilor″, beneficiar SPV INVESTMENT S.R.L. prin Ţuluca Ion - Cornel.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

40. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie „P.U.D. - Extindere Hotel Diamant City, desfiinţare construcţii C1, C2, C4, în Municipiul Braşov, Str. Traian Grozăvescu nr. 4″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

41. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie „P.U.D. - Construire ansamblu parohial (biserică, altar de vară, lumânărar), amenajări şi dotări exterioare, împrejmuire şi organizare de şantier, Str. Institutului, f.n., Braşov″.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

42. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobile situate în Braşov, str. Fundătura Carierei f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

43. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobile situate în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60 A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

44. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii f.n.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

45. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Prunului nr. 1A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

46. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 2.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

47. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile situate în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n., către RATBV S.A.
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

48. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 628 din 29.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ″CNI″ S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ″Construire Creşă medie - maxim 7 grupe str. Ioan V. Socec, Municipiul Braşov, judeţul Braşov.″
Iniţiator: Primarul Municipiului Braşov.

întrebări/interpelări/informări consilieri locali.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
PERSPECTIVE PERSONALMANAGEMENT

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Joi, 18 Aug 2022
Euro   Euro   EUR   4.8793   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.8008   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7839   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0325   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2495   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7222   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4947   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   120.5100   Creștere
Anunturi MyTEX

Credeţi că se va putea menţine plafonarea tarifelor la gaze şi electricitate până în luna aprilie?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter