myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

Restituirea proprietățiilor imobiliare - oportunitate pentru afaceri imobiliare ilegale

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Tema restituirii ilegale a proprietăților imobiliare din România a avut ecou în presa internațională. De pildă, prestigioasa publicație „Le Monde   Diplomatique”, care apare la Paris, a publicat în februarie 2016, sub titlul „În România, toți proprietarii…sau aproape”, o anchetă a unei  ziariste trimise special în România. Aceasta a scris că „spre deosebire de alte țări din Europa Centrală, care au ales alt mecanism de compensație financiară, România a decis să restituie bunurile foștilor proprietari sau celor îndreptățiți” și mai departe face comparație cu țări vecine: „Polonia și Ungaria au preferat să despăgubească pe foștii proprietari, instaurând un plafon; astfel au favorizat locatarii (chiriașii)”. Ancheta arată în continuare că aceste restituiri imobiliare din România au generat ilegalități - „Afaceriști lipsiți de scrupule profită de interpretări judiciare asupra chestiunii restituirilor” - citând și o persoană evacuată din București: „Problema nu vine de la foștii proprietari, ci de la mafia imobiliară. Primăria eliberează false certificate de proprietate, judecătorii și procurorii dau dreptate corupților”. Această situație a generat grave probleme sociale, ancheta publicației pariziene arătând că numai în București sunt mii de persoane evacuate și care au rămas în strada, dar lucrurile s-au petrecut la fel în toată țara.

În ce privește cazul de față, acesta se referă la imobile din centrul istoric al Brașovului, care s-au aflat sub regim de carte funciară, ca și în restul Transilvaniei, adică aveau hărți topografice și cărți funciare. Mai precis, există de regulă 4 faze care duc la obținerea frauduloasă a unor imobile: în prima faza „modificarea” unor înscrisuri oficiale, în a doua fază „legalizarea” actelor și inscrisurilor oficiale „modificate”, apoi „secretizarea” actelor juridice utilizate, iar în faza a patra, dacă mai este necesar, „implicarea politică” a factorilor decizionali, indiferent din ce partid fac parte.

Prima fază

Astfel, în prima fază s-a avut în vedere un anumit imobil, în cazul de față cel din Brașov, str. Castelului nr. 46, iar unele dintre instituțiile statului din Brașov, mai precis Primăria Brașov, RIAL Brașov, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-OCPI Brașov, M.A.I.-Arhivele Naționale-Serviciul Județean Brașov, au emis în timp o serie de acte și înscrisuri oficiale „modificate”, referitoare la imobilul vizat.

Concret, se poate proba că Primăria Brașov a emis o serie de adrese pentru același imobil de pe str. Castelului nr. 46 cu numere stradale și numere de top care se contrazic: o data nr. 44 vechi corespunde la nr. 46, iar  altă data corespunde la nr. 48 și a afirmat apoi oficial, în scris, că „nu s-a regăsit ... data și actul pe baza căruia s-a schimbat numerotarea stradală”. Tot Primăria Brașov a a emis un Certificat de Urbanism pentru dare în folosință definitivă în 1999, care se bazează pe o Autorizare de construire din 1958, valabilă pana în 1959, deci cu 40 de ani în urmă! Culmea absurdului, o lucrare de „extindere mansardă” de pe strada Castelului nr. 48 (fost 46) se proiectează în 1997 la Brașov, se autorizează în 1958 în Orașul Stalin și apoi se spune că se dă „în folosință definitiva” la Brașov în anul 1999!

RIAL Brașov a încheiat contracte de vânzare-cumpărare a locuințelor de la adresa str. Castelului nr. 46 cu CF „modificate” și fără numere top (!) (anexele 6 si 7), iar Cerficatul de Urbanism (cel cu Orașul Stalin!) este înscris în cartea funciară CF 29 Brașov de la OCPI Brașov (Foaia de Proprietate B poz. 26), pe care o „modifică” în sensul că la începutul cărții funciare CF 29 Brașov, apare imobilul cu nr. stradal 46 (vechi 44) cu două etaje la stradă, iar la sfârșitul aceleiași cărți funciare apare alt imobil cu nr. stradal 48 cu un etaj și mansardă la stradă, cu aceleași numere de top 4890 (casă), 4891 (gradină)! Alte cărți funciare legate de caz ( CF 8484 și CF 9039 ) sunt sustrase în intregime de la OCPI Brașov, iar explicația dată de instituție este „lipsă inventar ”.

M.A.I - Arhivele Naționale-Serviciul Județean Brașov au eliberat în 2004 și 2017 copii conforme cu originalul după aceeași veche hartă topografică cu numere de topuri „modificate” care nu corespund realității, adică nu sunt conforme cu indexul proprietarilor de case din Brașov din 1913, nici cu harta veche topografică de la OCPI Brașov și nici cu suprapunerea cadastrală a expertului topograf Radu Daniel Precup. Mai precis, pe str. Castelului (vechea Burggasse), de la numărul stradal 44 (vechi 42) care avea două numere de top (4886 și 4888) pe aceeași casă, se mută un top (4888) la casa cu numărul stradal 46 (vechi 44), iar topul 4890 de aici se mută la casa alăturată nr. 48 (vechi 46) și îl „impinge” pe celalalt nr. top 4892  până la numarul stradal 50 (vechi 48), unde, în loc de un top 4894 (corect) apar acum două topuri de casă 4892 și 4894 (incorect). Este de subliniat că topurile acestor copii conforme cu originalul ale hărții „modificate” corespund, printr-o stranie coincidență (?) , cu „modificările” numerelor de top din actele instituțiilor publice arătate mai înainte, adică Primăria Brașov, RIAL Brașov și OCPI Brașov.

Faza a doua

În faza a doua, se trece la „legalizarea” actelor și înscrisurilor oficiale „modificate”, legate de imobilul vizat din str. Castelului nr. 46 și „secretizarea” lor oficială.

Judecătoria Brașov a cerut în anul 2006 expertiza topografică la imobilul de pe str. Castelului nr. 46. Expertul tehnic topograf judiciar Grigore Fazakas, desemnat de instanță, a făcut un colaj din două hărți: a luat capul hărții de la OCPI Brasov (harta CF nr. 67-77) - harta de la OCPI fiind admisă de instanță - pe care l-a lipit de conținutul hărții vechi de la M.A.I.-Arhivele Nationale-Serviciul Județean Brașov, cu nr. topuri modificate. În locul nr. top 4890, 4891, expertul judiciar a trecut nr. top 4888, 4889, ca rezultat al „împingerii” topurilor pe copiile conforme cu originalul ale hărții „modificate” de la M.A.I.- Arhivele Naționale-Serviciul Județean Brașov.

Dosarul expertizei judiciare, cerută de instanță, conține și adresa nr. 7686/2006, semnată de Mihai Comșa, șeful Biroului Intabulări al RIAL Brașov, care întărește modificarea operata de expertul judiciar, introducând imobilul nr.46 din CF 29 Brașov în altă carte funciară, adică în CF 26 Brașov, alături de alte două imobile cu nr.42 și 44. Astfel, Biroul Intabulări al RIAL Brașov prezintă CF 26 Brașov care ar cuprinde în felul acesta trei imobile de pe str. Castelului, cu numerele 42, 44 și 46. ABSURDITATE: în paginile aceluiași dosar de expertiză avem un act, Foaia de Avere A, care arată că la CF 26 există două imobile cu numerele actuale Castelului 42 și 44 și un alt act, semnat de Mihai Comșa, șef Serviciu Intabulări, care arată că în același CF 26, există trei imobile, str. Castelului nr. 42, 44 si 46 !!!

Instanța Judecătoriei Brașov „rezolvă” această absurditate în dosarul civil nr.705/197/2005, combinând „harta colaj” a expertului judiciar cu adresa falsă semnată de șeful Biroului de Intabulări al RIAL Brașov, precizând în sentință că în CF 26 sunt două imobile, de la nr. 42 și 46, fără să se spună nimic de existența imobilului de la nr. 44. Acest imobil este descris în sentință cu toate componentele sale, însă i se dă numărul 42, de la imobilul vecin. Mai mult, în loc de 14 apartamente, așa cum apar în CF 26, pe Foaia de Avere A, în sentința 9768/2007 apar 14 „camere” (!), modificând astfel esențial situația cu ceea ce este pe teren.

Sentința civilă nr. 9768/ 09.11.2007, emisă de Judecătoria Brașov, semnata de judecătoarea Laura Achten, cu erorile și confuziile arătate și cu nr. top „modificate”, a rămas definitivă și Judecătoria Brașov refuză să dea locatarului păgubit, Chirilă Vladimir, de la aceeași adresă, str.Castelului nr. 46, copie după sentința 9768/2007, menționată mai sus. Ca motiv al „secretizării” se invocă art. 93 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu toate că sentința din dosar a fost dată în ședință publică.

Faza a treia

In faza a treia se trece la utilizarea sentinței 9768/2007, bazată pe expertiza modificată cu „harta colaj” cu numere de top „modificate” preluate de la M.A.I. Arhivele Naționale-Serviciul Județean Brașov. Aceasta, fiind „secretizată” era numai citată, nu și văzută de părțile implicate în procesele de la Tribunalul Brașov și Curtea de Apel Brașov din 2016. Deci, oficial, NU PUTEA FI CONTESTATĂ, trebuia să fie luate de bune numerele de top „modificate”, prin care un imobil întreg se muta de la o carte funciară la alta. În cazul de față este vorba de imobilul situat în str. Castelului nr. 46, care „se mută” de la CF 29 la CF 26 Brașov, deci de la un  fost proprietar la altul, mai precis de la Weinhold la Jekelius.

În anul 2014, la cererea Tribunalului Brașov cu privire la situarea și evaluarea apartamentelor imobilului de pe str. Castelului nr. 46, experta desemnată, Manuela Frunză, în raportul de expertiză tehnică nr. 592616/2013 și apoi în raportul la obiecțiuni nr. 592616/2014, preia în totalitate sentința nr. 9768/09.11.2007 „secretizată”, bazată pe vechea expertiză cu „harta colaj” din 2006, fără să se mai facă o expertiză topografică actualizată a situării imobilului. Mai mult, consideră că proprietarul german și rudele sale din Germania au dreptul la 1/3 din valoarea imobilului, adică suma de 548.242 lei. În 2016, Tribunalul Brașov refuză o nouă expertiză topografică și refuză să facă o adresă la OCPI Brașov pentru lămurirea situației de carte funciară, motivând că „imobilul a fost identificat prin metode științifice, obiective și în teren”  de către expertul topograf judiciar Daniel Marius Paragină. Acesta a întocmit raportul nr. 615418/2012, care s-a bazat pe actul 87761/2008 CF care conținea „harta-colaj” din 2006, cu topurile „modificate”.

Nu s-a ținut seama de actele primite la dosar, care arătau că la naționalizarea din 1950 nu apare Jekelius, ci apare un alt proprietar, conform Rolului Fiscal nr. 59 din Arhiva Primăriei Brașov. Mai precis, la imobilul de pe strada Castelului nr. 46 (fost Castelului nr. 44) apare numele lui Weinhold Heinrich și tot el este cel care a plătit ultimul impozit din 1949. Aici mai trebuie spus că Weinhold Heinrich a fost deportat împreună cu soția, fiica și doi nepoți, în 1952, de la aceeași adresă.

Cu toate acestea, atât Tribunalul Brașov, prin Decizia civilă nr.379/Ap/26.02.2016, cât și apoi Curtea de Apel Brașov, prin Decizia civila nr.413/R/19.10.2016 au respins cererile scrise și depuse la dosar de a se trimite cauza la rejudecare, pentru a se face o nouă expertiză topografică judiciară actualizată. În acest fel, s-a anulat posibilitatea ca erorile să fie dovedite și remediate de instanțele de judecată.

Cu privire la numerele de top „modificate” care stau la baza acestui „talmeș-balmeș organizat”, în audiența din luna mai 2017, în prezența presei, Mihai Taus, Registratorul Șef de la OCPI Brașov a argumentat logic că, din cele două hărți topografice vechi, cea ale cărei numere de top 4890 și 4891 coincid cu cele ale cărții funciare în cauza, CF 29 Brașov, este cea corectă și a arătat că aceasta este harta topografică veche păstrată la OCPI Brașov. De aici, se poate trage concluzia logică că numai o hartă din cele două poate fi corectă și rezultă că harta de la M.A.I.- Arhivele Naționale-Serviciul Județean Brașov este „modificată” față de realitate.

Ca un rezultat al acestor „manevre”, o familie a plecat și altele sunt pe cale să-și piardă locuințele din imobilul în cauză. În contextul acesta, Chirila Vladimir din str. Castelului nr. 46, depune o plângere penală cu bănuiala rezonabilă de fals în acte publice, cu referire specială la „harta-colaj” cu numere topografice „modificate”. Bănuiala rezonabilă este acceptată de organele de cercetare penală, printr-o adresă din 05.01.2018, emisă de Secția 1 de Poliție Brașov, în care se spune: „în cauză efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prevăzută și pedepsită de art. 320 alin. 1, Cod penal”. Legalitatea actelor care au stat la baza Deciziei civile nr. 413/R/19.10.2016 emisă de Curtea de Apel Brașov este cercetată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov în Dosarul Penal cu nr. 785/P/2018, așa cum rezultă din adresa din 30.03.2018, data de Secția 1 Poliție Brașov, în care se spune: „Cele solicitate de dvs. fac obiectul dosarului penal nr. unic 785/P/2018, unde urmează a se dispune măsuri legale”.

Faza a patra

Urmeaza acum faza a patra, faza politică, în care politicienii din Consiliul Local al Municipiului Brașov, indiferent de culoarea politică, „rezolva” urgent problema, fără să țină cont de ancheta Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, prin votarea Hotărârii nr.168 din 21 martie 2018. În aceasta se spune: „Art.1. Se aprobă dezmembrarea (...) imobilului situat în Brașov, str.Castelului nr.46, înscris în CF 26 nr. top 4885/2,4886/2,4887/2,4888/2,4889/2/ care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Adică exact aceleași numere de top care fac obiectul „cercetării sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale” din adresa Secției 1 Poliție Brașov.

La întrebarea scrisă pusă de Chirilă Vladimir, Feier Verginia și Kraus Christa, dacă „s-a știut de ancheta penală”, răspunsul Primăriei Brașov din 5 iulie 2018 este că „nu a avut cunoștință de existența unui dosar penal”. Răspunsul nu are relevanță, constituirea dosarului penal este comunicată în 30.03.2018, deci după HCL nr.168 din 21.03.2018.

Mai mult, la cererea lui Chirilă Vladimir de a vedea Raportul de Specialitate al Serviciului Cadastru care a stat la baza HCL 168/21.03.2018, Primăria Brașov răspunde prin adresa nr. 52737/ 06.07.2018 că „Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2018 nu este act cu caracter normativ, ci un act cu caracter personal”. Deci, pentru semnatarii adresei, viceprimarul Mihai Costel și conducerea Direcției Juridice și Administrație Publică Locală Brașov, un act care apare și pe site-ul Primăriei Brașov este „un act cu caracter personal”!

În ce privește Hotararea nr.168/ 21.03 2018 emisă de Consiliul Local al Municipiului Brașov, are ca și consecință posibilitatea de a vinde apartamentele imobilului de pe str. Castelului nr. 46, ale așa-zișilor proprietari, și pierderea locuințelor unor familii întregi și o pagubă făcută Statului Român de 548.242 lei, potrivit evaluării din  expertiza judiciară a lui Frunză Manuela.

Este important de arătat că începând cu luna iunie 2018, ca urmare a articolului apărut în Transilvania Expres din 24.05.2018, doamnele Kraus Christa și Feier Verginia (foto), domiciliate în Brașov, str. Castelului nr. 46, în pericol de a fi evacuate, s-au constituit fiecare în parte civilă în dosarul penal 785/P/2018 de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, alături de Chirilă Vladimir, de la aceeași adresă.

Măsura de sechestru asigurator nu se poate lua decât în urma unei expertize topografice judiciare cu privire la identificarea din punct de vedere al evidențelor de carte funciară și administrativă al imobilului din Brașov, actual str. Castelului nr. 46.

Deși prin Ordonanța din 24.05.2018, semnată de procuroarea Tinca Ionela Florina de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov se aprobă cererea de expertiză topografică judiciară, condiționată de precizarea obiectivelor expertizei, condiționare îndeplinită, nici până astăzi nu a fost numit un expert topograf judiciar de către organele de anchetă penală.

(pt. conf. Chirilă Vladimir) 

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


FEG Education

Curs BNR

Mie, 05 Aug 2020
Euro   Euro   EUR   4.8336   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.0757   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.3448   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.4832   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2467   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.0762   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4714   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   140.1300   Scădere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Va reuşi Corona Braşov să promoveze în Liga 3?

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter