myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Dezbatere publică privind transportul în regim TAXI și în regim de închiriere

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Reprezentanții Primăriei Brașov au lansat, astăzi, un anunț de dezbatere publică în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 159/2008, republicată pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ către Primăria Municipiului Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Propunerile pot fi transmise în perioada 14.08.2020 - 31.08.2020. Detalii vor fi publicate AICI

Peste 260 de autovehicule folosite ca taxi trebuie înlocuite

„Începând cu data de 01.01.2021 propunem ca autovehiculele care vor intra în activitatea de taximetrie nu vor avea norma de poluare mai mică de Euro VI şi vor fi dotate cu dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar. Ca urmare a acestei prevederi, din baza de date a autorităţii de autorizare reiese faptul că, un număr de 268 autovehicule cu norma de poluare Euro IV ar trebui să fie înlocuite.
Luând în considerare prevederile Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic, referitoare la faptul că, începând cu anul 2020, societăţile de taxi vor achiziţiona mijloace de transport călători acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat şi motoare cu propulsie pe biogaz, în proporţie de 30% din necesarul de achiziţii viitoare, propunem următorul plan de înlocuire parţială a parcului autovehiculelor taxi existent cu vehicule nepoluante–electrice după cum urmează:
Pe termen scurt - anul 2021:
- autovehiculele cu norma de poluare Euro IV deţinute de către societăţile de taxi vor fi înlocuite obligatoriu, în proporţie de 30%, cu autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice;
- la eliberarea noilor autorizaţii taxi aferente autovehiculelor electrice, societăţile de taxi vor fi scutite de taxe.
În urma aplicării acestei măsuri, din anul 2021, aproximativ 100 de maşini care efectuează transport în regim de taxi vor fi autovehicule electrice”, se arată în raportul proiectului de hotărâre.

Pe termen mediu-anul 2023, anul prelungirii autorizaţiilor taxi, „societăţile de taxi trebuie să asigure în proporţie de 30% autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice”, potrivit aceluiași raport.

În urma aplicării acestei măsuri, din 2024, aproximativ 225 de maşini care efectuează transport în regim de taxi ar urma să fie autovehicule electrice.

 Sancțiuni adăugate în Regulament

Referitor la serviciul de transport persoane în regim de taxi, Poliţia Locală semnalează faptul că, există taximetrişti care îşi lasă autovehiculul în staţiile taxi pentru mai multe ore mergând să desfăşoare alte activităţi, în acest fel fiind perturbată activitatea altor taximetrişti.
Această situaţie este reglementată la art.80, din regulament, „în staţiile de aşteptare vor staţiona doar taxiurile disponibile, şoferii având obligaţia de a rămâne în autovehicul sau în apropierea lui. Aşteptarea clienţilor se va face în staţii taxi special amenajate cu marcaje şi plăcuţe indicatoare, în limita locurilor stabilite”, însă este necesară introducerea sancţiunii corespunzătoare aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor acestui articol, cu amendă de la 500 la 1.000 de lei.

După încheierea prelungirii tuturor autorizaţiilor taxi care au expirat la data de 31.12.2018, pentru care s-au depus documente valabile, s-a constatat că este necesară modificarea capitolului referitor la prelungirea autorizaţiilor taxi din motivele enumerate mai jos.
Una dintre cele două baze de date deţinute de către autoritatea de autorizare include date referitoare la:
- monitorizarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii documentelor
- monitorizarea contractelor de muncă încheiate şi închise
- monitorizării mişcării taximetristului de la un transportator autorizat la altul
- monitorizarea valabilităţii certificatului profesional al taximetristului
În vederea actualizării acestei baze de date, la cererea de prelungire a autorizaţiei taxi, transportatorul autorizat-persoană juridică va ataşa dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a autorităţii de autorizare, însoţită de copii după contractul de muncă şi certificatul de atestare a pregătirii profesionale valabile ale conducătorului auto, iar pentru transportatorul autorizat persoană fizică autorizată, copie după certificatul de atestare a pregătirii profesionale valabil.

În caz de neconcordanţă între numărul autorizaţiilor taxi deţinute de transportatorul autorizat persoană juridică şi numărul taximetriştilor angajaţi cu contract de muncă (8 ore/zi) se va reţine un număr de autorizaţii taxi direct proporţional cu numărul contractelor de muncă lipsă, urmând ca autorizaţiile taxi reţinute să se retragă ulterior.

Alte modificări aduse Regulamentului:

- introducerea prevederilor art.15, alin.(9) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care specifică faptul că, taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare;
- completarea documentaţiei prevăzută la art.32, alin.15, punctul C., Etapa I, teza a 2-a, în sensul că, pe lângă copia contractului de muncă al angajatului în favoarea căruia transportatorul autorizat cedează autorizaţia/autorizaţiile taxi, din care să reiasă că este angajat de minim 6 luni în cadrul societăţii respective, înregistrat la ITM să se depună şi extras REVISAL;
- precizarea prevederilor art.39 din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare referitoare la funcţiile interzise aparatului de taxat;
- menţionarea faptului că valorile elementelor de cheltuieli înscrise în Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea tarifului de distanţă (pornire) pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, se declară pe propria răspundere de către fiecare transportator autorizat;
- modificarea condiţiilor de retragere a autorizaţiei taxi, întrucât Litera a) din Alineatul (5), Articolul 14^3 Secţiunea 1, Capitolul II din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare s-a abrogat.

Proiectul aflat în dezbatere publică

Conform proiectului aflat în dezbatere publică, H.C.L. nr. 159/2008, republicată pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în Municipiul Braşov se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov”

2. Articolul 1 din H.C.L. nr. 159/2008, republicată se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre”.

3. Titlul Anexei la hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Regulament privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov”

 4. În Anexă, în tot cuprinsulRegulamentului, vor fi eliminate sintagmele „transport în regim de închiriere” şi „serviciu de închiriere”, precum şi textele referitoare la aceste tipuri de transport.

5. În Anexă, Articolul 1, alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins.

Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile de autorizare, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării următoarelor servicii de transport public local în Municipiul Braşov: serviciul de transport persoane în regim de taxi; serviciul de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi; precum şi autorizarea dispeceratelor taxi.”

6. În Anexă, Articolul 2 se completează prin introducerea unei noi litere, litera l) cu următorul cuprins:

„Art.2 l) manager de transport în regim de taxi - persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau întreprindere familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi.”

          

7. În Anexă, Titlul Capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

Condiţii privind autorizarea transportatorilor şi exercitarea funcţiei de manager de transport”

  1. În Anexă, Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.5 LLNK8(1) În vederea exercitării funcţiei de manager de transport în regim de taxi în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială, managerul de transport trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. a)să deţină un certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - ARR în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului;
  2. b)să respecte condiţiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr.38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

    d) să aibă reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

(2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi are o valabilitate de 10 ani şi se obţine în urma participării la un curs şi promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Deţinătorii certificatelor de competenţă profesională care nu şi-au exercitat funcţia pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligaţi să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activităţii.

(4) Un manager de transport în regim de taxi poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.

(5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau întreprindere familială are obligaţia de a numi un nou manager de transport în regim de taxi în termen de 30 de zile, în situaţia în care managerul anterior nu mai îndeplineşte în totalitate condiţiile necesare exercitării funcţiei sau este în imposibilitatea de a-şi mai exercita funcţia.”    

9. În Anexă ,la Articolul 10, alineatul (3) se completeazăprin introducerea unei noi litere,     litera g) cu următorul cuprins:

 „Art.10 g) contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi, în original”.

10. În Anexă,la Articolul 22 alineatul (4), Punctele B) se modifică şi va avea următorul cuprins :

„Art.22 alin.(4) B) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

 electric – 40 puncte

hibrid  (min. Euro VI) – 35 puncte

Euro VIII – 30 puncte

Euro VII – 25 puncte

Euro VI –  20 puncte

                       

11. În Anexă,Articolul 23, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.23 Atribuirea în gestiune a serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi,  în Municipiul Braşov, se realizează după anunţul prevăzut la art. 20 alin. (1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizaţi, conform Art. 19 din Ordinul 356/2007 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere”.

12. În Anexă,Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Art.24 Criteriile minimalecare trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi,  în Municipiul Braşov sunt:

a ) vechimea autovehiculul nu trebuie să depăşească  10 ani de la data fabricaţiei;

b ) gradul de poluare maxim admis:  Euro 6”.

 

13. În Anexă,Articolul 32, alin.15, punctul C., Etapa I, teza a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Art.32 alin.15 punctul C., Etapa I, Copia contractului de muncă al angajatului în favoarea căruia transportatorul autorizat cedează autorizaţia/autorizaţiile taxi, din care să reiasă că este angajat de minim 6 luni în cadrul  societăţii respective, înregistrat la ITM şi un extras Revisal;”

 

 

14. În Anexă,la articolul 35, alineatul (1), alineatul (2), lit.g) şi i) şi alin.(6) se modifică şi se completează cu alin.(9) şi vor avea următorul cuprins:

„Art.35 (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, cumulativ următoarele condiţii:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, are norma de poluare cel puţin de Euro 6, este dotat cu dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotări care vor fi specificate în certificatul de agreare şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

b) sunt respectate prevederile art. 36 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;

  c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, realizate de autovehiculele pentru a căror autorizaţii taxi solicită prelungirea;

f) societatea de taxi a asigurat în proporţie de 30% autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi.”    

 „Art.35 (2)      g) Copie după Contractul de dispecerizare”.

i) Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale, însoţită de copie după certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto şi contractul de muncă al conducătorului auto, după caz” .

 „Art.35 (6) Dacă transporatorul autorizat nu a depus documentaţia conform alin.2 şi nu a respectat condiţiile prevăzute la alin.(1), autorizaţia taxi se reţine sau se va retrage, după caz”.

 „Art.35 (9) În caz de neconcordanţă între numărul autorizaţiilor taxi deţinute de  transportatorul autorizat persoană juridică şi numărul taximetriştilor angajaţi cu contract de muncă (8 ore/zi) se va reţine un număr de autorizaţii taxi, direct proporţional cu numărul contractelor de muncă  lipsă. Autorizaţiile taxi reţinute pentru care nu s-au depus documente sau nu au îndeplinit condiţiile prevăzute se vor putea retrage ulterior.”

15. În Anexă,articolul 36 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art.36 (1) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru care a obţinut o autorizaţie taxi, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, cu cel puţin acelaşi punctaj privind criteriile de departajare pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut, la data eliberării autorizaţiei taxi, în următoarele cazuri:

    a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

    b) autovehiculul a fost casat;

    c) autovehiculul a fost înstrăinat;

    d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte;

(2) — Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplineasca următoarele condiţii:
a) să îndeplinească
cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani şi norme de poluare şi dotări suplimentare conform prezentului regulament
;
c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;
d) să aibă culoarea albă integral.

e) să aibă norma de poluare cel puţin Euro 6;

f) să aibă dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, menţiuni  specificate în certificatul de agreare; ”

2^1 (a) Autovehiculele care execută serviciul de transport persoane în regim de taxi la data aprobării prezentului Regulament şi au norma de poluare Euro 4 vor fi înlocuite până la data de 31.12.2021.

         (b) Autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 deţinute de către societăţile de taxi vor fi înlocuite obligatoriu, în proporţie de 30%, cu autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice.

                  (c) La eliberarea noilor autorizaţii taxi aferente autovehiculelor electrice, societăţile de taxi vor fi scutite de taxe. ”

(3) Modificarea autorizaţiei taxi  se realizează pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină:

a) cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului în care se precizează motivul înlocuirii ;

b)  copie a autorizaţiei de transport ;

c) autorizaţia taxi în original şi setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul);

d) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

e) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi;

f ) certificat de atestare  fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local şi  în  care  să  figureze  autovehiculul  pentru  care  se  eliberează  autorizaţia  taxi  (cu  excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);

g) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

h) dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale;

i) dovada plăţii  tarifului pentru eliberarea noii autorizaţii taxi.

     (4) Dosarele întocmite în condiţiile alin. (3)  vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

     (5) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

    (6) Autoritatea de autorizare va elibera autorizaţia taxi modificată sub rezerva prezentării în termen de 15 zile de la eliberare a dovezii privind fiscalizarea aparatului de taxat;

     (7)  Autorizaţia taxi modificată se eliberează împreună cu setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul) cu condiţia achitării în prealabil contravalorii acestuia.

    (8) Transportatorul autorizat este obligat să depună documentele, în vederea modificării autorizaţiei, taxi în termen de  60 de zile calendaristice din momentul în care a intervenit modificarea.

    (9) a) Dacă se depăşeşte termenul prevăzut la alin. (8) autorizaţia taxi se suspendă pentru o perioadă de 3 luni.

         b) Dacă se depăşeşte termenul prevăzut la alin. 2^1  alin. (1) autorizaţia taxi se reţine şi se poate retrage ulterior.

   (10) Modificarea autorizaţiei taxi  se face prin Dispoziţie de Primar.

(11) Pentru autovehiculul deţinut în temeiul unui contract de leasing, în cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, utilizatorul autovehiculului devine proprietar, se impune modificarea autorizaţiei taxi  pe baza  documentaţiei prevăzută la alin. (3) cu respectarea prevederilor alin. (7), (8) (9) şi (10).”

 16. În Anexă, Articolul 45, alineatul (1) se completează prin introducerea unei noi litere, litera e) cu următorul cuprins:

Art.45 alin.(1) e) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct.1 din Legea nr.38/2003, cu modificările şi completările ulterioare".

 17. În Anexă, Articolul 58 se completează prin introducerea unui nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„Art.58 (4) Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi următoarele funcţii:

    a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;

    b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării dispozitivelor de imprimare şi afişaj client, a memoriei electronice fiscale şi a lămpii taxi;

    c) modificarea tarifelor sau a cotei TVA înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnică;

    d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă şi invers sau variaţii mai mari de 10 minute.”

18. În Anexă, Articolul 63 se completează prin introducerea unui nou alineat, alineatul (2) cu următorul cuprins:

„Art.63 (2) Nivelul tarifului de distanţă utilizat de către un transportator autorizat care efectuează transport public local de persoane în regim de taxi nu poate fi mai mic decât totalul cheltuielilor realizate în medie în ultimul an de activitate, fundamentate pe baza Structurii pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea tarifului de distanţă (pornire) pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi.

Valorile elementelor de cheltuieli înscrise în Structura pe elemente de cheltuieli se declară pe propria răspundere de către fiecare transportator autorizat.”

19. În Anexă, Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.66 În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii cursei sunt locul şi momentul preluării clientului”.   

20. În Anexă, la Articolul 76, alineatul (1) pct.1 teza 1 şi pct.2, teza a 2-a se completează şi vor avea următorul cuprins:

„Art.76 alin.(1) pct.1 - aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art.5 alin.(5) , art. 47,     art. 65 alin. (2) lit.f, art 65 alin. (3) lit.a), b) şi d) din prezentul regulament.”

„pct.2 - aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art.65 alin.(5), lit.g), j), n) şi o),    art.80 din prezentul regulament.”

  

21. În Anexa nr.1, parte integrantă din Regulament, se modifică la litera A, punctul 3 în Caietul de sarcini –cadru pentru transportul în regim de taxi (Anexa nr.2 la Contractul–cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi) se modifică după cum urmează:

„Autorizaţiile taxi prevăzute în Anexa 1 la Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi se pot  prelungi, la cerere,  pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul  nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing şi sunt îndeplinite toate cerinţele legii şi ale Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Braşov”.

 22. Se elimină Anexele 5, 6 şi 8 parte integrantă din Regulament, iar celelalte Anexe la Regulament se vor renumerota corespunzător.

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 25 februarie 2008, republicată,  rămân neschimbate.

Art. III. Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 25 februarie 2008, republicată şi Anexa parte integrantă, astfel modificate şi completate, se va republica.

 

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
Brai-Cata - Colecteaza selectiv

Citește ziarul

Radio TexFm


FEG Education

Curs BNR

Joi, 18 Aug 2022
Euro   Euro   EUR   4.8793   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.8008   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7839   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0325   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2495   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.7222   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4947   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   120.5100   Creștere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Consideraţi că în iarna care vine riscăm să rămânem în beznă şi frig?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter