myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. „Fără lacăte pe curtea școlii" / Iată regulamentul care va fi supus aprobării, astăzi, în ședința Consiliului Local

  • Apreciez !Nu-mi place !+3
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Consilierii locali brașoveni vor vota astăzi dacă aprobă sau nu proiectul „Fără lacăte pe curtea școlii", care le-ar permite copiilor să folosească terenurile de sport ale unităților de învățământ și în afara orelor de sport. Ședința va începe la orele 13.00 și va fi transmisă AICI. Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi poate fi găsită AICI.

Proiectul a fost supus aprobării și în ședința anterioară, dar consilierii nu au ajuns, atunci, la consens și s-a amânat luarea deciziei.

Redăm regulamentul atașat proiectului de hotărâre: 

REGULAMENT-CADRU de implementare a proiectului „Fără lacăte pe curtea școlii" ce are ca obiect accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport, în aer liber, aflate în administrarea/ folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat.

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Regulamentul cadru privind accesul copiilor/elevilor în curțile și pe terenurile de sport în aer liber aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza Municipiului Brașov, denumit în continuare „Regulament", cuprinde norme privind modul de utilizare a amenajărilor menționate, denumite in continuare „teren(uri) de sport”, in baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Prezentul Regulament se aplică unităților de învățământ preuniversitar de stat care dispun de curți și terenuri de sport în aer liber, cu excepția unităților de învățământ preșcolar.

Art. 3 Respectarea Regulamentului-cadru este obligatorie pentru orice persoană care are acces în incinta unității de învățământ, cu mențiunea că accesul este permis doar în curtea școlii și pe terenul de sport, nu și înăuntrul clădirilor. Accesul este gratuit.

Art. 4 Pe terenurile de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv, prin activități cu caracter sportiv înțelegându-se activitatea fizică, desfășurată individual, în grup sau pe echipe și menită să întărească condiția fizică a profesorilor, copiilor, elevilor, studenților, profesorilor sau practicată în scop recreativ.

Art. 5 Este permis accesul gratuit în curțile și pe terenurile de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat profesorilor, copiilor, elevilor, studenților, care frecventează cursurile preuniversitare şi / sau universitare, denumiți în continuare "utilizatori" în vederea desfășurării activităților sportive.

Art. 6 Programul de acces:

a) Programul de acces în curțile și pe terenurile de sport în aer liber, în timpul vacanțelor școlare și în zilele de sfârșit de săptămână pe parcursul anului școlar, în care nu au loc cursuri școlare, cu excepția zilelor în care se desfășoară activități precum examene, olimpiade / competiții sportive sau festivități, precum și în situația în care în unitatea de învățământ este organizată cel puțin o secție de votare indiferent de procesul electoral, este zilnic, în intervalele orare 09:00 – 21:00 cu restrângerea acestuia în funcție de anotimp, astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în condiții de lumină naturală.

b) Programul de acces în curțile și pe terenurile de sport în aer liber în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri școlare, precum și în zilele în care se desfășoară activități precum examene, olimpiade sau festivități, este până la ora 20:00 cu restrângerea acestuia în funcție de anotimp astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în condiții de lumină naturală și va începe după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, competiții sportive sau festivităților, cu excepția situației în care în unitatea de învățământ este organizată cel puțin o secție de votare indiferent de procesul electoral.

c) Programul de acces în curțile școlilor și pe terenurile de sport se va afișa de către conducerea unităților de învățământ preuniversitar la loc vizibil în exteriorul unității, orice modificare a acestuia fiind de asemenea afișată în aceleași condiții. De asemenea, acest program va fi publicat online, pe paginile de rețele sociale și paginile web ale instituției.

CAP. II - DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 7 Drepturile utilizatorilor:

a) Accesul gratuit în curțile și pe terenurile de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

b) Utilizatorii au acces la toaletele ecologice exterioare existente sau care vor fi montate special pentru a deservi activitățile sportive.

c) Utilizatorii pot fi însoțiți de aparținători (părinți, bunici, frați etc). Aparținătorul poate la rândul său sa fie însoțit de alți membri ai familiei (minori). Aparținătorul major răspunde de acțiunile și faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil;

Art. 8 Obligațiile utilizatorilor:

a) Utilizatorul cu vârsta sub 10 ani va fi însoțit obligatoriu de un aparținător (părinți, bunici, frați majori, etc), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul poate la rândul său sa fie însoțit de alți membri ai familiei (minori). În aceste situații aparținătorul răspunde de acțiunile și faptele minorilor potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil, doar alături de utilizator

b) Aparținătorul însoțitor are dreptul de a participa sau interveni în desfășurarea activităților sportive;

c) Atât utilizatorul cât și aparținătorii acestora se supun autorității agentului de pază, pe toată durata utilizării terenului de sport sau șederii în curtea școlii.

d) Să aibă asupra sa și să prezinte la cerere agenților de pază carnetul de elev și / sau un document de identitate. Studenții au obligația de a avea asupra lor carnetul de student și un document de identitate. Aparținătorul minorului trebuie să aibă asupra sa un document de identitate;

e) Să aibă asupra sa minim un număr de telefon mobil al unui părinte / reprezentant legal la care în caz de urgență acesta poate fi contactat de către agenții de pază;

f) Să folosească terenurile de sport din curtea școlii numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente. Este interzisă orice altă activitate;

g) Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice, substanțe stupefiante pe terenul de sport sau în imediata lui vecinătate. Această obligație este opozabilă și aparținătorilor copiilor/elevilor. În situația în care minorul sau persoana care însoțește minorul se află în stare de ebrietate, sub influența substanțelor psihotrope, au un comportament care lezează opinia publică sau pătrund cu țigări aprinse în incinta unității de învățământ, aceștia sunt invitați să părăsească incinta sau accesul le este strict interzis;

h) Să păstreze curățenia, să nu arunce deșeurile decât în locurile special amenajate. În caz contrar, persoana va fi invitată să părăsească incinta de către agentul de pază.

i) Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităților de învățământ; este permisă în incintă parcarea bicicletelor (inclusiv electrice) și trotinetelor (inclusiv electrice), a utilizatorilor pe perioada activității sportive.

j) Să respecte normelor de utilizare afișate la loc vizibil de către conducerea unității de învățământ pentru utilizarea instalațiilor și echipamentelor destinate activității de educație fizică și sport aflate în curțile si terenurile de sport; Folosirea echipamentului sportiv mai sus menționat se face pe răspunderea aparținătorului minorului.

k) Utilizatorul trebuie să poarte haine și echipament sportiv potrivit activității desfășurate și anotimpului;

l) Să respecte regulile de conduită sportivă, respectiv: 1. nu se va intra peste cei care deja folosesc terenul de sport; 2. se vor folosi doar echipamente adecvate activităților sportive; 3. se vor respecta regulile de fair play; 4. vor atenționa organele de ordine despre eventualele incidente sau despre deteriorarea echipamentelor sportive; 5. nu vor fi purtate obiecte de ornament (inele, lanțuri, etc) care pot provoca leziuni utilizatorilor;

m) Să respecte ordinea și liniștea publică;

n) Să respecte strict orarul afișat;

o) Să părăsească toate spațiile și terenurile de sport aparținând unităților de învățământ la sfârșitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somați în acest sens de agentul de pază, de către reprezentantul unității de învățământ sau de reprezentanții Poliției Locale a Municipiului Brașov, ca urmare a nerespectării obligațiilor de mai sus;

p) Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce formează obiectul prezentei hotărâri se face pe propria răspundere a părinților / reprezentanților legali ai minorilor.

CAP. III - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 9 Unitățile de învățământ au următoarele drepturi:

a). Fiecare unitate de învățământ preuniversitar are dreptul de a-și stabili un regulament propriu de implementare a prezentului Regulament cu introducerea de noi reglementări specifice unității de învățământ fără însă a nesocoti prezentele reglementări.

b). Unitatea de învățământ poate limita / îngrădi accesul la curtea scoli și/ sau terenurile de sport în aer liber dacă aceasta este în renovare și astfel integritatea fizică a utilizatorilor și aparținătorilor lor este pusă în pericol.

c). Pot organiza activități sportive împreună cu alte unități de învățământ sau organizații pentru sporirea gradului de atractivitate a curților și terenurilor de sport în aer liber;

d). Dreptul de a nu pune la dispoziție utilizatorilor articole și materiale sportive specifice, aceasta fiind în sarcina copiilor sau a însoțitorilor acestora;

e). Evacuarea imediată de către agentul de pază a utilizatorilor și a însoțitorilor acestora dacă aceștia nu respectă întocmai prezentul Regulament sau dacă folosesc spațiul în alte scopuri decât cele sportive.

f). Evacuarea însoțitorului dacă acesta este în stare de ebrietate, consumă băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope, fumează sau are un comportament care lezează opinia publică sau deranjează pe ceilalți utilizatori ai curților și terenurilor de sport; Analog cu situațiile de mai sus, agentul de pază va solicita părăsirea incintei unității de învățământ; în caz contrar, acesta va sesiza Poliția Locală a Municipiului Brașov sau alte organe abilitate.

Art. 10 Obligațiile unităților de învățământ:

a). În termen de 30 de zile de la informarea primită din partea Primăriei Municipiului Brașov prin serviciul de specialitate cu îndeplinirea tuturor condițiilor pentru implementarea proiectului „Fără lacăte pe curtea școlii„ și la includerea unității de învățământ în proiectul de deschidere a curților unităților de învățământ, conducerea unității respective se va ocupa de ducerea la îndeplinire a hotărârii și de aplicarea prezentului Regulament.

b). Programul de funcționare va fi afișat în mod vizibil pentru publicul larg pentru a putea fi adus la cunoștință utilizatorilor curților și terenurilor de sport aflate în aer liber din unitatea de învățământ respectivă. De asemenea, acest Regulament va fi publicat online pe paginile de rețele sociale și paginile web ale instituției.

CAP IV - ATRIBUȚIILE AGENTULUI DE PAZĂ

Art. 11 Agentul de pază angajat al persoanei juridice de drept privat cu care Municipiul și/sau Unitatea de Învățământ are contract de prestare servicii încheiat prin achiziție publică pentru protejarea și apărarea imobilului clădire și teren aparținând domeniului public și aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar de stat are următoarele atribuții: a) În limita competențelor, să acționeze pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și menținerea liniștii și ordinii la postul încredințat, conform contractului de pază în vigoare și a consemnului postului. b) Nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului; c). Răspunde disciplinar și material de sarcinile ce-i revin prin consemnul postului; d) Agentul de pază trebuie să gestioneze eventualele altercații dintre utilizatori și/sau însoțitorii acestora, conform consemnului postului. În situațiile în care apreciază ca nu poate gestiona anumite altercații intervenite între utilizatori și/sau însoțitorii acestora, în vederea asigurării ordinii și liniștii publice și a bunei desfășurări a activității sportive, va solicita intervenția Poliției Locale a Municipiului Brașov sau a altor organe abilitate; e) Să păzească obiectivul, conform planului de pază şi să asigure integritatea acestuia; f) Să permită accesul în obiectiv, conform prezentului regulament şi a normelor interne ale unității de învățământ; g) Să aducă de îndată la cunoștința conducerii unităţii de învățământ și a Poliției Locale Brașov despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

CAP. V - SANCȚIUNI

Art. 12 Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport atrag după sine suportarea cheltuielilor de reparații / înlocuire a dotărilor, echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport care au suferit distrugeri si consecințele prevăzute de reglementările legislației în vigoare. Municipiul Brașov va aloca fondurile necesare cheltuielilor de reparații / înlocuire a dotărilor, echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport care au suferit distrugeri.

Art. 13 Nerespectarea prezentei hotărâri și nepunerea în funcțiune a acesteia în termenul prevăzut de art. 10 lit. a conduce la aplicarea unei amenzi contravenționale cuprinse între 500 și 2.000 lei, aplicate directorului unității de învățământ preuniversitar de către agenții constatatori ai Poliției Locale.

VEZI ȘI UPDATE:

BRAȘOV. „Fără lacăte pe curtea școlii”, dar cu CIRC în ședința de Consiliu Local

 


Loading...

loading...

Comentarii  

Barbu Gh.
0 #1 Barbu Gh. 29-07-2021 13:21
O idee foarte bună. Dar aici apar „problemele”: nu prea am mai văzut copii care să alerge, să bată mingea, să se suie în copaci. Nimic. Copii sunt ori prea pufoși ori slabi și aduși de spate.
Citat | Raportează către un administrator
Willy
-2 #2 Willy 29-07-2021 13:40
Nu am citit articolul dar sper ca au mentionat ca initiativa e a lui Codrut Bucur. Repet, l-am votat special pentru „Fără lacăte pe curtea școlii".
Ca mai si injuram dar sa mai si laudam.
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
TEACHER ONLINE

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Joi, 06 Oct 2022
Euro   Euro   EUR   4.9366   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.9920   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.6319   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   5.0780   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2555   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.6544   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5240   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   117.0000   Creștere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Credeţi că de această dată România va fi primită în Schengen?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter