myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

Update COVID-19 BRAȘOV. Ordinul de carantinare emis de Arafat, completat de Prefectură (DOCUMENT)

 • Apreciez !Nu-mi place !-2
Poze
Video
 • Poze
 • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

După ce Raed Arafat a emis Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (OSDSU) nr. 4659950 din 16.11.2020, prin care s-a instituit măsura de carantină zonală pentru unitatea administrativ-teritorială Sâmbăta de Sus, judeţul Brașov (detalii: Update BRAȘOV. Raed Arafat a emis ordinul de carantinare. Ce măsuri restrictive prevede acesta (DOCUMENT)) Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Brașov,condus de prefectul Cătălin Văsii (foto) a adoptat astăzi Hotărârea nr. 49, pentru stabilirea unor măsuri şi responsabilităţi în aplicarea ordinului amintit.

Documentul preia mare parte din OSDSU, însă introduce și alte restricții, dar și permisiuni de deplasare.

Astfel, și în intervalul orar 6.00 - 22.00, nu doar 23.00 - 5.00, cum e în toată țara, localnicii din Sâmbăta de Sus au interdicție de părăsire a locuinței / gospodăriei, cu excepția situațiilor bine justificate, pentru care au nevoie de declarație pe proprie răspundere. Excepțiile sunt mai multe decât cele nocturne, dar interesant este că rămân două intervale de câte o oră, dimineața și seara, de la 5.00 la 6.00 și de la 22.00 la 23.00, în care au liber să circule, în interiorul localității, evident. De exemplu, se permite „deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00”.
Spicuim mai jos din document:

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRAŞOV

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

HOTĂRÂREA Nr.49

din 18 noiembrie 2020

pentru stabilirea unor măsuri şi responsabilităţi în aplicarea Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659950 din 16.11.2020

 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Prin Ordinul Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659950 din 16.11.2020 s-a instituit măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020 ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru unitatea         administrativ-teritorială Sâmbăta de Sus, judeţul Brașov, perimetrele vizate fiind delimitate de următoarele coordonate geografice:

sat Sâmbăta de Sus:

N 45°45'50.01" / E 24°49'48.78" - DC 77 - spre Voivodeni

N 45°46'01.70" /  E 24°49'24.83" - DJ 105B - spre Sâmbăta de Jos

N 45°45'37.692" /  E 24°48'48.78" - DJ 104A - spre Drăguș

N 45°45'18.72" /  E 24°49'31.50" - DJ 105B - spre Stațiunea Climaterică Sâmbăta

N 45°45'15.63" /  E 24°50'01.88" -DJ 104A - spre Lisa

Stațiunea Climaterică Sâmbăta de Sus:

N 45°45'15.64"  / E 24°50'01.89" - DJ 104A - spre Lisa

N 45°41'59.16"  /  E 24°48'30.65" -Dj 105B - spre Sâmbăta de Sus

N 45°41'17.80"  /  E 24°47'31.39" - DJ102G - spre Victoria

N 45°41'20.62" /  E 24°48'28.38" - drum fără nume - spre Lisa

N 45°42'03.56"  /  E 24°47'30.39" - DC 76 - spre Drăguș

ART.2 Este strict interzisă intrarea / ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

ART.3 Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţiei de serviciu sau adeverinţei eliberate de angajator.

ART.4 În zona prevăzută la art.1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de Declaraţie pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz.
 3. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menţionată la art. 1, se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
 • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
 • participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a autovehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 • alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
 • deplasarea pentru participarea la slujbele religioase;
 • deplasarea către instituţiile publice şi financiare.

4. În/din zona menţionată la art. 1 este permisă intrarea/ieşirea pentru:

 • transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
 • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
 • persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 • persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, urgenţe medicale.

          5. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

6. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

7. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

8. Se permite tranzitarea unității administrativ-teritoriale de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea pe raza unității administrativ-teritoriale Sâmbăta de Sus.

9. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brasov se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi aducerea la cunoştinţa populaţiei, prin mass-media, a acestei măsuri;

10. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilită prin Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite conform legislației în vigoare;

12. Se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, și respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite conform legislației în vigoare;

13. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială Sâmbăta de Sus, judeţul Brasov şi asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brasov sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brasov, după caz;

ART. 5. În zona prevăzută la art. 1, se interzic următoarele activităţi:

•    organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
•    organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
•    activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de livrare la domiciliu și/sau activităților de tip take and go sau similare;
•    activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
•    organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr.60/1991;
•    organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
•    activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
•    toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în spații închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil;
•    organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si pieţelor de vechituri;

 

ART.6 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21.00 cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop.

  (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanţare fizică;

                     (3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distanţare;

Art.7 Începând cu 17.11.2020, ora 00:00, în zilele de sâmbătă şi duminică centrele comerciale îşi vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, cu excepţia agenţilor economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curăţătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă şi duminică produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu, agenţii economici din centrele comerciale (zona de fast food). Îşi suspendă temporar activitatea, în zilele de sâmbătă şi duminică, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, inclusiv agenţii economici din centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Art.8 Începând cu 17.11.2020, ora 00:00, agenţii/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare îşi vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă şi duminică.

Art.9 Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.

Art.10 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Brasov va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică / Ministerul Sănătăţii.

Art.11 Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Brașov.

   

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,

PREFECT

Mihai Cătălin VĂSII

 


Loading...

loading...

Comentarii  

Barbu Gh.
0 #1 Barbu Gh. 18-11-2020 18:35
Uite muiană de rertardat în poză. Poate vom scăpa de nenorociții ăștia și de ciuma roșie, adică de U.S.L., după 6 decembrie.
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 
Comparty

Meteo

 
MyTex - Stiri Online Brasov

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Curs BNR

Vi, 23 Iul 2021
Euro   Euro   EUR   4.9219   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.1823   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7455   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.5428   Scădere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2311   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3284   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5165   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   137.2700   Creștere

Bitcoin Exchange

Agentii imobiliare Brasov

Anunturi Chirii Brasov

Anunturi MyTEX
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Consideraţi că un profesor care este prins copiind ar trebui exclus din învăţământ?

Campanii Publicitare Outdoor

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter